Ligging

Leeuwesteyn is de laatste grote ontwikkellocatie van Leidsche Rijn. Een langgerekt stuk grond, ingeklemd tussen Leidsche Rijn Centrum, de Leidsche Rijn, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2.

Ligging

Leeuwesteyn is uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer, grenzend aan Leidsche Rijn Centrum en op fietsafstand van de gezellige Utrechtse binnenstad. Ook groen-, speel, sporten recreatievoorzieningen zijn in ruime mate in de directe omgeving aanwezig.

Ligging

De unieke plek en de nabijheid van de stad vragen om een verbindende mate van stedelijkheid. In Leeuwesteyn maakt de stad de sprong over het Amsterdam-Rijnkanaal en vermengt ze zich met het groene karakter van Leidsche Rijn.

Groene wijk

Leeuwesteyn zal uitgroeien tot een groene echt Utrechtse stadswijk. Met circa 1000 woningen, een nieuwe basisschool, voorzieningen en horeca. Het wordt een stedelijke, ruim opgezette, duurzame wijk, waarin het groen diep doordringt.

Groene wijk

Het Oeverpark is, vanaf de stad gezien, gezichtsbepalend voor Leeuwesteyn. De paden daarin zijn autovrij. Hoogteverschillen zorgen voor een spannende groene omgeving en een hoge verblijfskwaliteit.

Groene wijk

De Dafne Schippersbrug vormt voor voetgangers en fietsers de 'groene' verbinding van oud en nieuw Utrecht.